Vanaf woensdag 19 juni

is het koffiehoekje in de

ruilwinkel weer in gebruik.

U kunt bij de innamebalie een koffiebonnetje krijgen.

Deze proefperiode loopt tot het eind van het jaar.

1 kopje koffie/thee per persoon.

steaming coffee cup with coffee beans

Openingstijden:

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag

12:00 - 16:00 uur

12:00 - 16:00 uur

12:00 - 16:00 uur

17:00 - 20:00 uur

Rotary Telephone Icon

Tijdens openingstijden 045 -5459795, daarbuiten wordt u

doorgeschakeld naar één van onze vrijwilligers.

Sun Smiling Icon

Tijdens de schoolvakantie zijn wij gesloten van

8 juli tot 19 augustus.

Wat is een ruilwinkel?

En hoe werkt het...

Het doel van de Ruilwinkel is dat mensen met gesloten beurs spullen en diensten kunnen ruilen.

Wallet Lined Bold


Sponsors

 • Gemeente Kerkrade
 • IKEA

Onze sponsors ondersteunen ons zowel financieel als met materialen die wij voor de ruilwinkel kunnen gebruiken.

Vacatures

Stichting Ruilwinkel Eygelshoven is steeds op zoek naar vrijwilligers.

Winkel medewerker

Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden zoals:

 • inname of uitgifte van goederen
 • inruimen winkelrekken
 • opgeruimd en schoon houden van de winkel
 • minimaal 4 uren per week

Wilt u solliciteren of meer informatie dan kunt u een mail sturen naar : secretaris@ruilwinkeleygelshoven.nl

Bestuur

Ellie Wijman

Hans Schreuder

John Smeets

Megan Majk

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

PR

Sinds 2017

Sinds 2015

Sinds 2019

Sinds 2023

1430 leden

16 vrijwilligers

Tijdelijke inamestop

De hieronder genoemde producten kunt u (tijdelijk) niet meer inleveren bij de ruilwinkel.

U kunt de inname stop ook terug vinden op het klanten-berichten bord in de winkel bij de innamebalie.

 • Gebruikte bidons/babyflesjes/spenen
 • DVD/CD’s/Films/Computer-delen
 • Fotolijstjes
 • Klokken
 • Los servies( alleen per 4 stuks)
 • Losse glazen(alleen per 4 stuks)
 • (Klein) meubilair
 • Lampen/lampenkappen/armaturen
 • Rolgordijnen/luxaflex
 • Skilatten
 • Theelichtjes
 • Handtassen • Winterkleding
 • Kleding boven maat 50
 • Boeken


Stop Sign Illustration

Contact

Organisatie informatie:

Ruilwinkel Eygelshoven

Terbruggen 14

6471 JV Eygelshoven


KVK: 62033093

IBAN: NL56 RABO 0337 3819 25

BIC: RBRBNL2A

Gratis wifi toegang tijdens openingsuren.

Vraag een vrijwilliger om u te helpen.


Rotary Telephone Icon
E-Mail Line Icon

045 - 545 97 95

secretaris@ruilwinkeleygelshoven.nl

Facebook Circled
Abstract Circle Shape
Instagram Vector Icon Design Illustration

Huisregels Ruilwinkel Eygelshoven

Lidmaatschap

Inschrijven kan vanaf 18 jaar, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Na inschrijving ontvangt u 15 punten, die u direct kunt gebruiken. Bij inschrijving ontvangt u een lidnummer. Dit nummer is belangrijk bij de inname of uitgifte van goederen of het vermelden van uw dienstenaanbod.

Ledenpas.

Bij inschrijving als lid ontvangt u een ledenpas, waarop vermeld staat een barcode met daarbij uw lidnummer en uw naam. Deze pas is dus persoonsgebonden. Deze pas dient u altijd te tonen bij inleveren of meenemen van goederen, hierdoor worden de goederen die u inlevert of mee wilt nemen geregistreerd in ons systeem. U kunt dan via onze website of uwmobiel altijd uw puntentegoed bekijken. Bovenstaand maakt het derhalve onmogelijk voor onssysteem om dit goed te verwerken als u uw pasje niet kunt tonen. U kunt dus ALLEEN geholpenworden als u dit pasje bij u hebt. Bij verlies of beschadiging kunt u een nieuw pasje aan_vragen tegen een vergoeding van 10 punten. Per huishouden wordt slechts één pas uitgereikt.


AVG

Uw gegevens worden alleen gebruikt volgens de AVG, u kunt deze inzien in de winkel. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven.

Inbreng goederen.

Iedere deelnemer mag goederen inleveren. Medewerkers van de Ruilwinkel bepalen het aantal punten voor uw ingebrachte goederen. Kleding dient schoon en heel te zijn en passend bij het seizoen. In de maanden maart en september nemen wij i.v.m. seizoenswissel geen kleding aan. Goederen dienen schoon, heel, compleet en werkend te zijn. Medewerkers van de Ruilwinkel behouden het recht, om aangeleverde goederen te weigeren. We nemen geen bibliotheekboeken, videobanden en gestolen goederen aan. Bij twijfel doen we aangifte bij de politie. U kunt goederen tot een half uur voor sluitingstijd inbrengen.


Puntentelling.

Goederen neemt de winkel direct van u in, de punten worden meteen bijgeschreven bij uw saldo. De punten van goederen die een waarde vertegenwoordigen vanaf 10 punten, worden ook directbijgeschreven op uw saldo. Indien deze goederen na 2 kalendermaanden niet zijn meegenomen door een andere deelnemer,kunnen ze hierna met kopie-bon weer worden opgehaald (binnen 1 week) en worden de verkregen punten weer op uw saldo in mindering gebracht. Indien dit niet gebeurt, worden deze goederen eigendom van de Ruilwinkel, de punten worden op uw saldo in mindering gebracht. Alle punten worden door de administratie verwerkt. Klopt dit niet volgens u, meldt het dan direct. Na overleggen van de kopie van de bonnen, binnen 7 dagen na aanschaf, anders vervallen de punten. Punten zijn niet overdraagbaar. Indien er in 2, afgelopen, jaren geen bezoek is gebracht aan de ruilwinkel en transacties hebben plaatsgevonden komen de punten te vervallen. Om te voorkomen dat uw punten vervallen, raden wij u aan regelmatig de winkel te bezoeken en de punten in te wisselen.

Risico en aansprakelijkheid.

Als u goederen meeneemt, laat dan het etiket op of aan het artikel zitten en bewaar de bon. Als het artikel om welke reden dan ook niet voldoet, kunt u binnen 7 dagen reclameren of ruilen. De reeds afgeschreven punten worden weer bijgeschreven. Als een apparaat, spelletje of puzzel defect is of incompleet blijkt te zijn, worden de reeds bijgeschreven punten weer in mindering gebracht bij de deelnemer die het heeft ingebracht.Diensten die men regelt worden op eigen verantwoording en risico uitgevoerd, de ruilwinkel is hiervoor niet aansprakelijk. We kunnen u wel adviseren over een passende dienstenruil.Ruilbeleid

Medewerkers van de Ruilwinkel, behouden het recht om een tijdelijke stop van bepaalde goederen in te voeren. We laten u dat weten in de winkel, via de website en op facebook.De medewerkers bepalen wanneer ingebrachte goederen in de winkel worden geplaatst.Alleen goederen die in de winkelrekken ingeruimd zijn kunnen worden meegenomen.Deelnemers die meegenomen goederen doorverkopen, bijvoorbeeld via internet of op eenrommelmarkt, worden verwijderd uit het bestand en geweigerd in de Ruilwinkel.

Om te voorkomen dat onze winkel als dumpshop gaat dienstdoen willen we een aantal regels opstellen:

 • als u veel goederen hebt, tassen, dozen en vuilniszakken vol, maak dan eerst een afspraak met de ruilwinkel wanneer u het best de spullen kan aanleveren, hierdoor voorkomen we lange wachttijden voor de andere klanten
 • ALLEEN goederen die heel, schoon en zonder vlekken zijn kunnen worden ingeleverd
 • voordat u alles naar binnen sjouwt kijken we samen met u in de auto welke goederen we in onze ruilwinkel kunnen plaatsen
 • houdt rekening met het feit dat op sommige producten op dat moment een innamestop geldig is


U kunt ons bereiken op 045-559795 op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 12-16.00 uur en donderdagavond van 17.00-20.00 uur


Acceptatie van deze regels

Door inschrijving als deelnemer van Ruilwinkel Eygelshoven verklaart u dat u deze huisregels gezien, begrepen en geaccepteerd hebt.


Het is verboden om:

1. Drugs en andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen

2. Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.

3. Diefstal of vernielingen te plegen.

4. Geweld te gebruiken of ermee te dreigen, te discrimineren, te intimideren of te beledigen in gebaar en woord.

Bij overtreding van bovenstaande verboden zal er aangifte worden gedaan en een schorsing volgen van het betreden van het terrein van de Ruilwinkel Eygelshoven.

Tot slot

Ouders met kleine kinderen vragen we beleefd om op hun kinderen te letten bij het bezoek aan de winkel. Ook bij ons geldt: kijken doe je met je ogen en niet met je handen.


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (https://www.ruilwinkeleygelshoven.nl/) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.


Onze gegevens:

St. Ruilwinkel Eygelshoven

Terbruggen 14

6471JV Eygelshoven

Telefoonnummer: 0455459795

KvK-nummer: 62033093

https://www.ruilwinkeleygelshoven.nl/

secretariaat@ruilwinkeleygelshoven.nl


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.


Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.


Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, voor uw account op onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geboortedatum

- Geboorteplaats


U heeft ook rechten


Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@ruilwinkeleygelshoven.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.


Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens.


Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.


Stuur uw verzoek naar secretariaat@ruilwinkeleygelshoven.nl.

Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0455459795 (tijdens de openingstijden).

Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid


Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven.

Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt.

Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Bewaring persoonsgegevens


We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.


©EenvoudigRecht.nl


Disclaimer


Door bezoek aan en gebruik van deze website https://www.ruilwinkeleygelshoven.nl/ verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.


Informatie en verwijzingen


Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt St. Ruilwinkel Eygelshoven uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door St. Ruilwinkel Eygelshoven onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan St. Ruilwinkel Eygelshoven niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. St. Ruilwinkel Eygelshoven wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


De informatie die St. Ruilwinkel Eygelshoven op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van St. Ruilwinkel Eygelshoven.


Wijzigingen


Alle informatie die St. Ruilwinkel Eygelshoven op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. St. Ruilwinkel Eygelshoven raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.


Toepasselijk recht


Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.


©EenvoudigRecht.nl

Court Hearing Icon