Huisregels Ruilwinkel Eygelshoven

Lidmaatschap
Inschrijven kan vanaf 18 jaar, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
Na inschrijving ontvangt u 15 punten, die u direct kunt gebruiken.
Bij inschrijving ontvangt u een lidnummer.
Dit nummer is belangrijk bij de inname of uitgifte van goederen of het vermelden van uw
dienstenaanbod.
 
Ledenpas
Bij inschrijving als lid ontvangt u een ledenpas, waarop vermeld staat een barcode met daaronder uw lidnummer en uw naam. Deze pas is dus persoonsgebonden. Deze pas dient u altijd te tonen bij inleveren of meenemen van goederen, hierdoor worden de goederen die u inlevert of mee wilt nemen geregistreerd in ons systeem. U kunt dan via onze website of uw mobiel altijd uw puntentegoed bekijken. Bovenstaand maakt het derhalve onmogelijk voor ons systeem om dit goed te verwerken als u uw pasje niet kunt tonen. U kunt dus ALLEEN geholpen worden als u dit pasje bij u hebt.Bij verlies of beschadiging kunt u een nieuw pasje aanvragen tegen een vergoeding van 10 punten. Per huishouden wordt slechts één pas uitgereikt.
 
AVG
Uw gegevens worden alleen gebruikt volgens de AVG, u kunt deze inzien in de winkel of op onze website. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven.
 
Inbreng goederen
Iedere deelnemer mag maximaal 5 stuks per week, per soort inleveren.
Medewerkers van de Ruilwinkel bepalen het aantal punten voor uw ingebrachte goederen.
Kleding dient schoon en heel te zijn en passend bij het seizoen.
In de maanden maart en september nemen wij i.v.m. seizoenswissel geen kleding aan.
Goederen dienen schoon, heel, compleet en werkend te zijn.
Medewerkers van de Ruilwinkel behouden het recht, om aangeleverde goederen te weigeren.
We nemen geen bibliotheekboeken, videobanden en gestolen goederen aan en registreren fietsen.
Bij twijfel doen we aangifte bij de politie.
U kunt goederen tot een half uur voor sluitingstijd inbrengen.
 
Puntentelling
Goederen koopt de winkel gelijk van u in, de punten worden meteen bijgeschreven bij uw saldo.
De punten van goederen die een waarde vertegenwoordigen vanaf 10 punten, worden ook direct
bijgeschreven op uw saldo.
Indien deze goederen na 2 kalendermaanden niet zijn meegenomen door een andere deelnemer,
kunnen ze hierna met kopie-bon weer worden opgehaald (binnen 1 week) en worden de verkregen punten
weer op uw saldo in mindering gebracht.
Indien dit niet gebeurt, worden deze goederen eigendom van de Ruilwinkel, de punten worden op uw saldo
in mindering gebracht
Alle punten worden door de administratie verwerkt. U kunt in onze serviceruimte een overzicht krijgen van
uw saldo. Klopt dit niet volgens u, meldt het dan direct. In overleg met de kopie van de bonnen en wel
binnen 7 dagen anders vervallen de punten.
Punten zijn niet overdraagbaar.
 
Risico en aansprakelijkheid
Als u goederen meeneemt, laat dan het etiket op of aan het artikel zitten en bewaar de bon.
Als het artikel om welke reden dan ook niet voldoet, kunt u binnen 7 dagen reclameren
of ruilen. De reeds afgeschreven punten worden weer bijgeschreven.
Als een apparaat, spelletje of puzzel defect is of incompleet blijkt te zijn, worden de reeds
bijgeschreven punten weer in mindering gebracht bij de deelnemer die het heeft ingebracht.
Diensten die men regelt worden op eigen verantwoording en risico uitgevoerd, de ruilwinkel
is hiervoor niet aansprakelijk. We kunnen u wel adviseren over een passende dienstenruil.
Indien er door uw toedoen schade ontstaat aan onze eigendommen in de winkel, zullen we u
hiervoor aansprakelijk stellen.
 
Ruilbeleid
Medewerkers van de Ruilwinkel, behouden het recht om een tijdelijke stop van bepaalde
goederen in te voeren. We laten u dat weten in de winkel, via de website en op facebook.
De medewerkers bepalen wanneer ingebrachte goederen in de winkel worden geplaatst.
Alleen goederen die in de winkelrekken ingeruimd zijn kunnen worden meegenomen.
Deelnemers die meegenomen goederen doorverkopen, bijvoorbeeld via internet of op een
rommelmarkt, worden verwijderd uit het bestand en geweigerd in de Ruilwinkel.
 
Acceptatie van deze regels
Door inschrijving als deelnemer van Ruilwinkel Eygelshoven verklaart u dat u deze huisregels
gezien, begrepen en geaccepteerd hebt.
 
Het is verboden om
1. Drugs en andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
2. Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
3. Diefstal of vernielingen te plegen.
4. Geweld te gebruiken of ermee te dreigen, te discrimineren, te intimideren of te beledigen
in gebaar en woord.
Bij overtreding van bovenstaande verboden zal er aangifte worden gedaan en een schorsing
volgen van het betreden van het terrein van de Ruilwinkel Eygelshoven.
 
Tot slot
Ouders met kleine kinderen vragen we beleefd om op hun kinderen te letten bij het bezoek
aan de winkel. Ook bij ons geldt: kijken doe je met je ogen en niet met je handen.
Koffie en thee staan altijd klaar voor (nieuwe) deelnemers en medewerkers.

 Inzamelingsactie Ruilwinkel Eygelshoven. 

Vanaf 21 sept.  organiseert de Ruilwinkel een inzamelingsactie voor de minderbedeelde kinderen van 0-12 jaar. Immers, ook zij willen graag een cadeautje krijgen met Kerstmis. 
Heeft u dus nog wat kinderspeelgoed liggen dat uw kinderen niet meer gebruiken en dat nog heel, compleet  en schoon is, lever dat dan in bij onze Ruilwinkel, Terbruggen 16(Socio Project). 
Onze medewerkers hopen dat we veel spulletjes mogen ontvangen en veel kinderen kunnen verrassen voor Kerst.

Openingstijden:

maandag, dinsdag en woensdag van 10.00-16.00 uur

 Verjaardag vrijwilligers

Anja Scheper
11.01.2023
Melanie van Bommel
22.02.2023