Huisregels Ruilwinkel Eygelshoven

Lidmaatschap

Inschrijven kan vanaf 18 jaar, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
Na inschrijving ontvangt u 15 punten, die u direct kunt gebruiken.
Bij inschrijving ontvangt u een lidnummer.
Dit nummer is belangrijk bij de inname of uitgifte van goederen of het vermelden van uw
dienstenaanbod.

Inbreng goederen


Iedere deelnemer mag maximaal 5 stuks per week, per soort inleveren.
Medewerkers van de Ruilwinkel bepalen het aantal punten voor uw ingebrachte goederen.
Kleding dient schoon en heel te zijn en passend bij het seizoen.
In de maanden maart en september nemen wij i.v.m. seizoenswissel geen kleding aan.
Goederen dienen schoon, heel, compleet en werkend te zijn.
Medewerkers van de Ruilwinkel behouden het recht, om aangeleverde goederen te weigeren.
We nemen geen bibliotheekboeken, videobanden en gestolen goederen aan en registreren fietsen.
Bij twijfel doen we aangifte bij de politie.
U kunt goederen tot een half uur voor sluitingstijd inbrengen.

Puntentelling


Goederen koopt de winkel gelijk van u in, de punten worden meteen bijgeschreven bij uw saldo.
De punten van goederen die een waarde vertegenwoordigen vanaf 10 punten, worden ook direct
bijgeschreven op uw saldo.
Indien deze goederen na 2 kalendermaanden niet zijn meegenomen door een andere deelnemer,
kunnen ze hierna met kopie-bon weer worden opgehaald (binnen 1 week) en worden de verkregen punten
weer op uw saldo in mindering gebracht.
Indien dit niet gebeurt, worden deze goederen eigendom van de Ruilwinkel, de punten worden op uw saldo
in mindering gebracht
Alle punten worden door de administratie verwerkt. U kunt in onze serviceruimte een overzicht krijgen van
uw saldo. Klopt dit niet volgens u, meldt het dan direct. In overleg met de kopie van de bonnen en wel
binnen 7 dagen anders vervallen de punten.

Punten zijn niet overdraagbaar.

Risico en aansprakelijkheid


Als u goederen meeneemt, laat dan het etiket op of aan het artikel zitten en bewaar de bon.
Als het artikel om welke reden dan ook niet voldoet, kunt u binnen 7 dagen reclameren
of ruilen. De reeds afgeschreven punten worden weer bijgeschreven.
Als een apparaat, spelletje of puzzel defect is of incompleet blijkt te zijn, worden de reeds
bijgeschreven punten weer in mindering gebracht bij de deelnemer die het heeft ingebracht.
Diensten die men regelt worden op eigen verantwoording en risico uitgevoerd, de ruilwinkel
is hiervoor niet aansprakelijk. We kunnen u wel adviseren over een passende dienstenruil.

Indien er door uw toedoen schade ontstaat aan onze eigendommen in de winkel, zullen we u
hiervoor aansprakelijk stellen.

Ruilbeleid


Medewerkers van de Ruilwinkel, behouden het recht om een tijdelijke stop van bepaalde
goederen in te voeren. We laten u dat weten in de winkel, via de website en op facebook.
De medewerkers bepalen wanneer ingebrachte goederen in de winkel worden geplaatst.
Alleen goederen die in de winkelrekken ingeruimd zijn kunnen worden meegenomen.
Deelnemers die meegenomen goederen doorverkopen, bijvoorbeeld via internet of op een
rommelmarkt, worden verwijderd uit het bestand en geweigerd in de Ruilwinkel.

Acceptatie van deze regels

Door inschrijving als deelnemer van Ruilwinkel Eygelshoven verklaart u dat u deze huisregels
gezien, begrepen en geaccepteerd hebt.

 

Het is verboden om

 

1. Drugs en andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
2. Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
3. Diefstal of vernielingen te plegen.
4. Geweld te gebruiken of ermee te dreigen, te discrimineren, te intimideren of te beledigen
in gebaar en woord.

Bij overtreding van bovenstaande verboden zal er aangifte worden gedaan en een schorsing
volgen van het betreden van het terrein van de Ruilwinkel Eygelshoven.

Tot slot


Ouders met kleine kinderen vragen we beleefd om op hun kinderen te letten bij het bezoek
aan de winkel. Ook bij ons geldt: kijken doe je met je ogen en niet met je handen.
Koffie en thee staan altijd klaar voor (nieuwe) deelnemers en medewerkers.

Openingstijden: maandag , dinsdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur. 

Verjaardag vrijwilligers

11mei
11 mei
Ellie Wijman
20mei
20 mei
Wim Collaris
28juni
28 juni
Mimi Dietzel
28juni
28 juni
Tiny Robroek
13juli
13 juli
Marita Schopen