Stand van zaken

 910  Leden


23 Vrijwilligers


Bijgewerkt  26-04-2018

HamerOndanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie aanbieden, openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Ruilwinkel Eygelshoven. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.
 
Privacy Verklaring Ruilwinkel Eygelshoven
Persoonlijke informatie
Ruilwinkel Eygelshoven respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven.

Links naar andere sites
In onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.
Ruilwinkel Eygelshoven behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Openingstijden: maandag , dinsdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

adres

Stichting Ruilwinkel
Eygelshoven
Terbruggen 14
6471 JV Eygelshoven
045 - 545 97 95
(tijdens openingstijden)

adresShowroom
Christinastraat
Christinastraat 52
6471 EW Eygelshoven

bank
Bankverbinding
Regiobank
IBAN: NL13 RBRB 0918 1155 66
BIC: RBRBNL2A

kvk

Kamer van Koophandel
62033093